Mgr. Zuzana HELLEROVÁ

Ambulance klinické logopedie

Nevíte, kudy kam?
Najděte si nás

Naše pracoviště se zabývá terapií a diagnostikou narušené komunikační schopnosti u dětí i dospělých.

Kdy jsme tady pro vás?
Ordinační hodiny

Termín objednání vám dáme po telefonické domluvě na níže uvedeném čísle.

Podrobné informace
Naše ordinace

Lékařka

Mgr. Zuzana HELLEROVÁ
IČO: 70469920
IČZ: 77379000

Smlouvy s pojišťovnou

207, 211, 213

Klinický logoped a dospělý pacient

Dospělým pacientům se věnujeme zejména po diagnóze cévní mozkové příhody, kdy je narušena komunikace a stanovena dg. afázie, dysartrie, popř. dysfagie.

Klinický logoped a dětský pacient

Kdy jít ke klinickému logopedovi s dítětem?

Před 2 rokem

  • při potížích s příjmem potravy (obtíže při polykání- dítě neumí kousat, jí jen kašovitou stravu, zakašlává se u jídla, jí velmi málo druhů jídel apod.)

Ve 3 letech 

  • pokud dítě netvoří dvou slovná spojení – „mama ham, táta jede”, řeč je hodně nesrozumitelná, dítě nerozumí, slovní zásoba je malá nebo se vyskytují jen onomatopoické zvuky- „haf, haf, papá, au, jé” (může se jednat o opožděný vývoj řeči, vývojovou dysfázii apod.)
  • dítě zadrhává, neumí K, H, G, CH

Ve 4 letech 

  • užívá nesprávný slovosled, objevují se výrazné dysgramatismy (často zaměňuje osoby, rody, nepoužívá – jsem, se, předložky, skloňuje s chybami), málo a obtížně se vyjadřuje, nerozumí řeči, nechápe význam vět
  • pokud dítě vyslovuje některé hlásky nesprávně (laterální sigmatismus, interdentální sigmatismus-„šlape si na jazyk“, velární R- ráčkování,..)
  • nevyslovuje správně L, dítě neměkčí (neumí Ď, Ť, Ň, Bě, Pě,.. )
  • dítě zadrhává v řeči

Ve 4–5 letech 

  • pokud dítě neměkčí, nevyslovuje L, R, Č, Š, Ž nebo je vyslovuje nesprávně

Po 5. roce 

  • při izolovaných vadách výslovnosti R, Ř nebo nepřesné výslovnosti sykavek C, S, Z a samozřejmě i všech ostatních hlásek, které by už mělo dítě umět

Je dobré, pokud dítě do nástupu do 1. třídy zvládne správnou výslovnost všech hlásek. Proto je nutné někdy začít s logopedickou terapií dříve (při mnohočetné patlavosti kolem 4. roku), aby si dítě stihlo vyvozené hlásky do řeči zafixovat. Pokud dítě nezvládá sykavky a těžší hlásky — a je jich někdy až 10 — (Č, Š, Ž, C, S, Z, L, R, Ř…) vyžaduje terapie delší čas. Logopedi zároveň rozvíjejí vyjadřovací schopnosti dětí, slovní zásobu, sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, oromotoriku, jemnou motoriku…

V případě, že mají poruchy výslovnosti i starších dětí, je možné s nimi také zahájit terapii. Předejde se tak zbytečným znevýhodněním těchto dětí při přijímacích pohovorech např. na vysokou školu.